ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


1.1. Bu www.sweettemptations.com.tr sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde " www.sweettemptations.com.tr "ı kullanmaktan vazgeçiniz. " www.sweettemptations.com.tr " sahibi bu “www.sweettemptations.com.tr”da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, ve “www.sweettemptations.com.tr” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
1.2. Bu “www.sweettemptations.com.tr”ın sahibi  (Bundan böyle kısaca "SWEET" olarak anılacaktır)’dır.

1.3. Bu “www.sweettemptations.com.tr”’da sunulan hizmetlerden herhangi bir şekilde “www.sweettemptations.com.tr”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "SWEET KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “www.sweettemptations.com.tr”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "SWEET" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “www.sweettemptations.com.tr” hizmetlerinden yararlanan ve “www.sweettemptations.com.tr”a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 
1.4. İşbu "www.sweettemptations.com.tr  Kullanım Koşulları" 28.01.2011 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “www.sweettemptations.com.tr”ı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. 
2. TANIMLAR
2.1. SİTE         : "SWEET" tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.sweettemptations.com.tr ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.
2.2. KULLANICI     : “www.sweettemptations.com.tr”a ve/veya "SWEET" VERİTABANI"na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
2.3. LİNK        : “www.sweettemptations.com.tr” üzerinden “www.sweettemptations.com.tr” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “www.sweettemptations.com.tr”a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.
2.4. İÇERİK        :  “www.sweettemptations.com.tr”dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.
2.5. "SWEET ARAYÜZÜ" : Tüm fikri hakları "SWEET" ya ait olan tasarımlar içerisinde “www.sweettemptations.com.tr” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
2.6.  SWEET VERİTABANI : “www.sweettemptations.com.tr” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "SWEET"e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.
2.7. "ÜYE"         : "SWEET" tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, "SWEET" tarafından “www.sweettemptations.com.tr” üzerinde tanımlanan "ÜYE"lik sürecini tamamlayarak; "SWEET"in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE"lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi "KULLANICI".


2.8.  "ÜYE SÖZLEŞMESİ"  : “www.sweettemptations.com.tr” dahilinde "SWEET" tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; "SWEET" ile "ÜYE" arasında  üyelik kayıt sürecinde "ÜYE"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. "SWEET", "ÜYE SÖZLEŞMESİ"ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "ÜYE"nin onayına sunabilir. Bu durumda "ÜYE" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.3.1. "SWEET", "ÜYE"ler tarafından "SWEET VERİTABANI"na yüklenen içeriklerin "KULLANICILAR" tarafından “www.sweettemptations.com.tr” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle "SWEET VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve “www.sweettemptations.com.tr” üzerinden "SWEET"da  görüntülenebilmesini temin etmektedir.
3.2. "SWEET", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “www.sweettemptations.com.tr” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “www.sweettemptations.com.tr” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma  gibi işlemleri “www.sweettemptations.com.tr” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunabilir.
3.3. "SWEET", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “www.sweettemptations.com.tr” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde ilanlara daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini için listeleme hizmeti sunar.
3.4.  "SWEET", "ÜYE"lerin “www.sweettemptations.com.tr” dahilinde yayınlanan ilanlara ve yaptıkları işlemlere ilişkin “www.sweettemptations.com.tr” üzerinden "SWEET"a ya yöneltilecek yorum yapma “www.sweettemptations.com.tr” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da “www.sweettemptations.com.tr” üzerinden "ÜYE"lerinin hizmetine sunacaktır.
3.5. "SWEET", "ÜYE"lerine “www.sweettemptations.com.tr” dahilinde gerçekleştirdiklere işlemlere, beğenilerini yönelik "ÜYE" görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
3.6. "SWEET" tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler "SWEET" tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen "SWEET"in yetkisi dahilindedir. "SWEET" bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. SWEET www.sweettemptations.com.tr KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1. "Üyeler" yalnızca hukuka uygun amaçlarla “www.sweettemptations.com.tr” üzerinde işlem yapabilirler "Üyeler" lerin, www.sweettemptations.com.tr” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
4.2. “www.sweettemptations.com.tr”, "SWEET VERİTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin "Üyeler" ler tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır.
4.3.  "Üyeler" “www.sweettemptations.com.tr” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "SWEET" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 
4.4.www.sweettemptations.com.tr” dahilinde  "SWEET"in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "SWEET" yetkili satıcılarının sorumluluğu ürünün teslim alındığı ve itiraz süresinin bitiminden itibaren hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.5. “www.sweettemptations.com.tr” tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.
4.6. “www.sweettemptations.com.tr” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "SWEET"’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.7. "SWEET", “www.sweettemptations.com.tr” dahilinde sunulan hizmetleri ve “www.sweettemptations.com.tr” dahilinde erişilen "İÇERİK"leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "SWEET", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
4.8 "ÜYE"ler, "SWEET"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. (Argo içerikli mesajlar ve Nik’ler)"SWEET" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "SWEET" tarafından yapabilir. Hatta üyenin kaydını silebilir yada üyenin girişini engeleyebilir.
4.9. "KULLANICI"lar, “www.sweettemptations.com.tr” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden "ÜYE" veya "SWEET"in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.
4.10. "KULLANICI"ların www.sweettemptations.com.tr” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.
4.11. " SWEET", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcı" olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.
4.12. "SWEET", “www.sweettemptations.com.tr”’ üzerinden   "KULLANICILAR" veya "ÜYE"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME"leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "SWEET" aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “www.sweettemptations.com.tr”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
4.13. “www.sweettemptations.com.tr” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "SWEET VERİTABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "SWEET VERİTABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak SWEET tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.
4.14. “www.sweettemptations.com.tr” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "SWEET"nın yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "SWEET’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.15. “www.sweettemptations.com.tr” üzerinden yayınlanan ilanların, "SWEET ARAYÜZÜ"nün  "SWEET"in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.
4.16. ” www.sweettemptations.com.tr” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK"in "SWEET’in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "SWEET sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.
4.17.  ” www.sweettemptations.com.tr” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve "SWEET"in yazılı izni dışında diğer kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.
4.18.  "SWEET VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen SWEET’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.


5.    FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Bu “www.sweettemptations.com.tr” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu www.sweettemptations.com.tr’un (sınırlı olmamak kaydıyla "SWEET VERİTABANI", "SWEET ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "SWEET"in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ""SWEET"'e ait ve/veya   "SWEET" hizmetlerini, "SWEET" bilgilerini ve ""SWEET"’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "SWEET"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip  değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "SWEET" tarafından  izin verilen durumlar haricinde "SWEET"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
İşbu " www.sweettemptations.com.tr Kullanım Koşulları"  dahilinde "SWEET" tarafından yetki verilmediği hallerde "SWEET"; "SWEET" hizmetleri, "SWEET" bilgileri, "SWEET" telif haklarına tabi çalışmaları, "SWEET" ticari markaları, "SWEET" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve " www.sweettemptations.com.tr "da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, SWEET, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya " www.sweettemptations.com.tr " üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) SWEET'ya vermeleri gerekmektedir. SWEET, SWEET Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri SWEET veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. SWEET tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya SWEET "www.sweettemptations.com.tr " üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; SWEET ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "SWEET Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

SWEET "www.sweettemptations.com.tr "ı dâhilinde başka sitelere link verebilir. SWEET, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. SWEET, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini SWEET'in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda SWEET, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

  • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
  • SWEET'in kullanıcılarla akdettiği " Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.


SWEET, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

SWEET, kullanıcıların " www.sweettemptations.com.tr "un kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, "www.sweettemptations.com.tr "ı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin " www.sweettemptations.com.tr "u hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

SWEET, tarafından " www.sweettemptations.com.tr " dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, SWEET ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. SWEET, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman "www.sweettemptations.com.tr "da yayınlamak suretiyle değiştirebilir. SWEET'in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri "www.sweettemptations.com.tr "da yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.